Razvoj i održavanje aplikacija

Kako počinje razvoj aplikacija ?

• U cilju uspostavljanja odnosa poverenja, mi obično počinjemo od pilot projekta kako bi jedni druge upoznali sa tehničkim i komercijalnim aspektima.

• Naši zaposleni su visoko obrazovani inženjeri, poseduju najmanje Bečelor diplomu (većina poseduje master diplome) i imaju dugogodišnje iskustvo u radu sa offshore softverom.

• Poklanjamo veliku pažnju na kvalitet projekata i vreme isporuke. Jedan od primera je primena ekstremnog programiranja u procesu razvoja.

• U toku razvoja, mi podnosimo dnevni i nedeljni izveštaj o napretku. Izveštaj obuhvata celokupno urađen posao kao i plan za nedelju dana.

• Održavaćemo stalnu komunikaciju sa vama tokom procesa razvoja telefonom, faks-om, e-mail-om  i skype-om.

• Aplikacija će biti postavljena na našim serverima u Dalasu što obezbeđuje vidljivost i transparentnost.

Kako razvijamo aplikacije ?

• Nakon prijema zahteva za razvoj aplikacije, mi ćemo vam predstaviti procenu obima posla, troškove, kao i vremenski okvir.

• Kada dobijemo projekat, sistem analitičar počinje analizu i dizajn sistema u skladu sa vašim potrebama.

• Odvajamo dosta vremena da saslušamo i uočimo domete u primeni softvera, vaše poslovne potrebe i proces rada. Ponudićemo vam alanizu razvoja u formi izveštaja.

• Predvođen rukovodiocem projekta, razvojni tim će početi razvoj softvera prema planu razvoja i vremenskom rasporedu

• Mi ćemo vas uposnati sa trenutnim statusom i napretkom u svim fazama razvoja projekta.

• Nakon faze izrade posvetićemo pažnju na testiranje kako bi umanjili greške.