Nagrade i sertifikati

2005 – Najbolja kompanija u oblasti softvera za 2005 godinu u Nišu.

plaketa

2008 – Posebno priznanje za medicinski informacioni sistem specijalne bolnice Gamzigrad na manifestaciji Diskobolos2008

priznanje

 2010 – Na predlog komisije za urvfđivanje usaglašenosti softvera sa tehlonoškim i funkcionalnim zahtevima i uspostavljanja integrisanog zdravstvenog informacionog sistema Ministarstvo zdravlja sertifikovalo osam softverskih rešenja. Jedan od sertifikovanih je i medicinski informacioni sistem firme DiyomiSoft.

resenje