Upravljanje sadržajem

Nudimo širok spektar konsultantskih usluga u vezi (eng. Content Menagement) upravljanja sadržajem što uključuje:

Procenu i izbor  CMS-a

• utvrđivanje tehničkih i poslovnih uslova
• procenu CMS proizvoda
• prezentovanje svih pitanja vezanih za CMS
• pregled CMS uslova i tenderske dokumentacije

Implementaciju CMS-a

• obuka tokom implementacije projekta
• savetovanje o najboljem pristupu
• pružanje podrške kao što su upravljanje promenama, upotrebljivosti i informacionih arhitektura

Revizalizacija CMS-a

• preispitivanje efikasnosti trenutnog CMS-a
• poređenje sa najaktuelnijim CMS-om na tržištu
• identifikovanje (često ne tehničkih) aktivnosti koje se mogu koristiti za revitalizaciju sistema

CMS strategija

• razvoj strategije
• pružanje strateških saveta
• podsticanje u razvoju CMS znanja izmadju organizacija