IS Dashboard

Dashboard applikacija za IS odeljenje koristi se za konrolu i upravljanje internih i eksternih IS servisa. Korisnici mogu da unose podatke, filtriraju, mapiraju podatke, i pregledaju grafikone kreirane na osnovu unetih i mapiranih podataka. Prilagodjene kontrole i servisi koji su ovde korišćeni za implementaciju su Telerik RadControls za Silverlight i Telerik Reporting.

Primenjene tehnologije: .NET, SQL Server, Silverlight, Entity Framework, RIA Services.

ISDashboard1
ISDashboard2