DIYOMI SOFT dobio ISO 9001:2008 sertifikat!

Diyomi soft je dobio serfikat kojim se potvrdjuje da je uspostavio sistem menadzmenta kvalitetom prema zahtevima standarda SRPS ISO 9001/2008. Oblast sertifikacije je projektovanje, razvoj i odrzavanje softvera. Implementacija i sertifikacija sistema menadžmenta kvalitetom su još jedan znak da su  kvalitet usluga i zadovoljstvo klijenata prioritet u poslovanju naše kompanije.

ISO 9001:2008 je međunarodno priznat standard sistema menadžmenta kvalitetom, i rešenje izabrano od strane preko pola miliona organizacija u svijetu. Implementacija, a zatim i sertifikacija, pomažu osiguranju “najbolje prakse” u poslovanju, u odnosu na planiranje, kontrolu i upravljanje, što direktno utiče na poboljšanje kvaliteta proizvoda, procesa i usluga – a samim tim i na povećanje nivoa zadovoljstva klijenata.