Nadogradnja medicinskih informacionih sistema

Nova verzija Medicinskih informacionih sistema je postavljena za sve naše MIS klijente