Mobilne aplikacije

IOS

IPad Generic Catalog Aplikacija koristi se u cilju lakše manipulacije proizvodima. Svaki proizvod je klasifikovan u nekoliko grupa (po proizvođaču, vrsti, lokaciji itd.) Prednost ove aplikacije je što se baza može preuzeti na IPad čime je aplikacija dostupna offline. Svaki put kad se startuje (IPad deo) proverava da li postoje izmene na serveru,(server strana, pozadina aplikacije) ako su izmene dostupne IPad povlači novu verziju baze sa servera. Takođe, korisnik sistema upravljanja prolazi kroz (Windows autentifikaciju ). Tehnologije: ObjectivC za IPad (pristupni deo), i ASP, WCF na strani servera, SQL Lite za oba dela.

EventMS  Apilkacija dizajnirana da omogući manipulaciju događajima (sastanci, seminari i sl.) Aplikacija takođe ima dva dela. Prvi je pozadinski administratorski deo. Administrator može da kreira nove događaje nakon čega može dodati podatke slike, pdf, geografsku lokaciju. Događaji se mogu pretraživati po svim kriterijumima. Takođe je implementiran i korisnički sistem upravljanja. Na delu dizajniranom za IPad korisnik se može preplatiti na događaje o kojima želi biti obavešten. Obaveštenja su u formi podsetnika. Tehnologije: Silverlight, MS SQL Server 2008, BingMaps (Silverlight SDK) za korisnički i ObjectivC za administratorski deo.

Akazoo chat

Akazoo Chat za iPhone je besplatna aplikacija za ćaskanje (javna ili privatna) koja radi sa većinom IPhone funkcija kao što su vibracija, zvuk i dvostruki dodir za prelaz na drugu diskusiju. Za sve one sa više naloga aplikacija može da se poveže sa većinom velikih društvenih mreša (msn, Gtalk, yahoo, ICQ, AIM, GaduGadu) i da objedini sve vaše kontakte.

Korisnici mogu da kreiraju novi Akazzo profil unutar aplikacije i ćaskaju koristeći Akazzo avatare, imati više istovremenih razgovora, primati dolazna upozorenja za ćaskanje i zahteve prijatelja. Takođe je omogućeno kreiranje soba za ćaskanje sa opcionom lozinkom zaštite, dodavanje i brisanje kontakata, pregled liste prijatelja i jednostavna pretraga.

Aplikacija sadrži sedam glavnih oblasti: profil, kontakt, čet sobe, status, diskusije, mreže i postavke. Profil omogućava korisnicima da izmene postojeći Akazzo nalog ili da naprave novi, kontakti prikazuju listu prijatelja, čet sobe prikazuju sve dostupne akazzo sobe. Na diskusijama se vodi evidencija o aktivnim prijateljima za ćaskanje, status omogućava da im se dodeli status npr.(vidljiv, skriven) dok u mreže korisnici mogu da dodaju druge naloge za ćaskanje, promene podešavanja za zvuk, buzz i offline kontakte.

akazzo1    Akazoo2    Akazzo3

Android

Zulutrade widget – Aplikacija koja ima za cilj da na lak i jednostavan način održi pažnju na ZULUTRADE account. Ovaj dodatak je sada deo Zulutrade aplikacije.

Obezbedite akreditaciju vašem nalogu i ZuluTrade će neprestano pratiti vaš profit. Moći ćete da podesite prilagođen interval u zavisnosti od efikasnosti mreže.

Zulutrade1  Zulutrade2  Zulutrade3

Video world

VideoWorld1    VideoWorld2    VideoWorld3