Posebne ponude

Način rada

Diyomi Soft u ponudi ima više modela aranžmana kako bi zadovoljio zahteve svetskih klijenata. Možete izabrati bilo koji opšteprihvaćeni model u nastavkum, ili kombinaciju više njih za različite faze projekta. Možemo u saradnji sa vama da prilagodimo model u zavisnosti od vaših specifičnih potreba.

• Baziran na ceni navisno od vremena i materijala

• Na bazi obračuna

• Namenski ili fiksni

• Projekat baziran na ceni ili fiksnoj ceni

Bilo koji od ovih cenovnih modela se može primeniti na naš paket usluga uz najviše pogodnosti za uloženi novac.

Ponude na osnovu cene i materijala

• Po ovom modelu određivanja cene koštanja, cena projekta je funkcija ukupnog vremena rada i odgovarajućih resursa.

• Ovaj model je posebno koristan u okolnostima kada su projekti izuzetno složeni i skloni promenama specifikacija.

• Ovaj model omogućava kupcu veću fleksibilnost u pogledu izrade projekta, specifikaciju po tekućoj osnovi kao i dopunu specifikacije zasnovanu na tržišnim osnovama.