A

  Administriranje baza

  Usluga Administriranja baza (eng. Database Administration DBA), kao način smanja IT troskova. Daljinsko pružanje usluge administriranja baza za rezultat ima poboljšanje performansi sistema, omogućava visoku efikasnost i niže troškove poslovanja. Mi cemo vam pomoći da utvrdite najbolje administrativne stategije, smanjite rizike ,umanjite zastoje u radu i omoguciti vašim bazama podataka da rade sa vrhunskom efikasnošcu bez obzira na korisnička opterecenja.

  Posedujemo informacione resurse, analitičke alate i što je najvažnije kvalifikovane stručnjake koji vam mogu pomoći u širokom spektru upravljanja bazama, čime postižemo kompletnu administraciju baza podataka.

  Migracija baza podataka

  Prelazak sa jedne platforme baze podataka na drugu zbog razlike u standardima može biti težak i dugotrajan proces. Nudimo sveobuhvatnu metodologiju gde radimo sa vama na prebacivanju baze podataka sa jedne platforme na drugu. U prvom koraku se analiziraju arhitekture baze podataka, planiraju migracione rutine i radi migracija na svojim postojecim podacima uz proveru uspešnosti postupka.

  Naši konsultanti usko saraduju sa vašim timom kako bi kreirali isplativ i brz plan migracije. Snosimo potencijalni rizik u vezi plana migracije, minimizaciju troškova migracje, brzo prebacivanje baze omogucavajući smanjenje sistemskog zastoja.

  Diyomi soft nudi proverene mogućnosti za migraciju vaše baze podataka i tehničku optimizaciju sistemskih resursa.