A

  Misija, vizija i politika kvaliteta

  Diyomi soft izlazi na internet tržište kao uspešna, profitabilna i pouzdana kompanija u oblasti web i mobilnog razvoja softvera.

  Naš cilj je da budemo ljubazni, pristupačni i prijatni za rad. Trudimo se da podignemo vrednost naših usluga, kao i da razumemo i uvažimo klijent/provajder odnos pri kreiranju nove web ili mobilne aplikacije i web sajta. Mi ćemo se fokusirati na funkcionalnost, bezbednost, pouzdanost i ostale prateće izazove sa kojima se suočavaju naši klijenti.

  Zainteresovani smo za razvoj revolucionarnih aplikacija pružajući najbolja moguća rešenja za naše klijente.

  Misija

   Diyomi soft je firma specijalizovana za inovativna web-bazirana IT rešenja na licenciranim i otvorenim razvojnim platformama. Naš glavni fokus je da ponudimo finanskijsi isplativa softverska rešenja visokog kvaliteta (offshore razvoj softverskih usluga/softver outsourcing) za kompanije i klijente širom sveta. Težimo da podignemo vrednost naših usluga, kao i da razumemo i uvažimo klijent/provajder odnos pri kreiranju novih web ili mobilnih aplikacija. Fokusirani smo na funkcionalnost, bezbednost, pouzdanost i ostale prateće izazove sa kojima se suočavaju naši klijenti.

  Vizija

   Vizija Diyomi soft-a je da izlazi na internet tržište kao uspešna, profitabilna i pouzdana kompanija u oblasti web i mobilnog razvoja softvera sa ciljem da budemo pristupačni i prijatni za saradnju uz stalno poboljšavanje usluga u cilju ispunjenja zahteva kupaca.

  Politika kvaliteta

   Diyomi soft stalno poboljšava svoj rad vodeći bezuslovno ka zadovoljenju kupaca, zadovoljenju zaposlenog, poboljšanju društvenih i poslovnih rezultata radi dostizanja konkurentskih prednosti.

   Politika kvaliteta Diyomi soft-a se zasniva na sledećim principima:
   1. Naše usluge potpuno zadovoljavaju zahteve propisa, standarda i očekivanja klijenata.
   2. Vrhunski kvalitet se realizuje uz istovremeno sniženje troškova, povećanje efektivnosti, efikasnosti, produktivnosti i profita.
   3. Menadžment kvaliteta je zadatak i odgovornost rukovodilaca svih nivoa i svakog zaposlenog.
   4. Timski rad i liderstvo rukovodilaca obezbeđuje besprekorno odvijanje svih poslovnih procesa.
   5. Planiranje, preventiva i poboljšavanja su prepoznatljiv stil rada u organizaciji.
   6. Planira i primenjuje mere za bavljenje rizicima i prilikama radi povećanja efektivnosti sistema menadžmenta kvalitetom i poboljšanja usluga.
   7. Razvoj dugoročnih partnerskih odnosa sa klijentima, korisnicima i eksternim isporučiocima.
   8. Usklađen održiv razvoj, zaštita čovekove okoline, štednja prirodnih resursa, bezbednost i zaštita zdravlja u toku rada predstavljaju obavezu rukovodstva i svih zaposlenih u Diyomi soft-u.
   9. Klima saradnje, poverenja i pripadnost Diyomi soft-u se zasniva na uključivanju zaposlenih u kreiranje i poboljšavanje poslovnih procesa i usluga.
   10. Sprovođenje ove politike i dostizanje nove organizacione kulture i kompetentnosti se podržava odgovarajućim programima obrazovanja, obuke i motivacije svih zaposlenih.
   11. Preispitivanje sistema menadžmenta kvaliteta po ISO 9001 od strane rukovodstva se odvija sa ciljem postizanja kontinualnih poboljšavanja.