A

  Razvoj i održavanje aplikacija

 • Kako počinje razvoj aplikacija ?

  • U cilju uspostavljanja odnosa poverenja, mi obično počinjemo od pilot projekta kako bi jedni druge upoznali sa tehničkim i komercijalnim aspektima.
  • Naši zaposleni su visoko obrazovani inženjeri, poseduju najmanje Bečelor diplomu (većina poseduje master diplome) i imaju dugogodišnje iskustvo u radu sa offshore softverom.
  • Poklanjamo veliku pažnju na kvalitet projekata i vreme isporuke. Jedan od primera je primena ekstremnog programiranja u procesu razvoja.
  • U toku razvoja, mi podnosimo dnevni i nedeljni izveštaj o napretku. Izveštaj obuhvata celokupno urađen posao kao i plan za nedelju dana.
  • Održavaćemo stalnu komunikaciju sa vama tokom procesa razvoja telefonom, faks-om i e-mail-om.
  • Aplikacija će biti postavljena na našim serverima u Dalasu što obezbeđuje vidljivost i transparentnost.
 • Kako razvijamo aplikacije ?

  • Nakon prijema zahteva za razvoj aplikacije, mi ćemo vam predstaviti procenu obima posla, troškove, kao i vremenski okvir.
  • Kada dobijemo projekat, sistem analitičar počinje analizu i dizajn sistema u skladu sa vašim potrebama.
  • Odvajamo dosta vremena da saslušamo i uočimo domete u primeni softvera, vaše poslovne potrebe i proces rada. Ponudićemo vam alanizu razvoja u formi izveštaja.
  • Predvođen rukovodiocem projekta, razvojni tim će početi razvoj softvera prema planu razvoja i vremenskom rasporedu
  • Mi ćemo vas uposnati sa trenutnim statusom i napretkom u svim fazama razvoja projekta.
  • Nakon faze izrade posvetićemo pažnju na testiranje kako bi umanjili greške.