A

  Upravljanje sadržajem

  Nudimo širok spektar konsultantskih usluga u vezi (eng. Content Menagement) upravljanja sadržajem što uključuje:

 • Procenu i izbor CMS-a

  • Utvrđivanje tehničkih i poslovnih uslova
  • Procenu CMS proizvoda
  • Prezentovanje svih pitanja vezanih za CMS
  • Pregled CMS uslova i tenderske dokumentacije
 • Implementaciju CMS-a

  • Obuka tokom implementacije projekta
  • Savetovanje o najboljem pristupu
  • Pružanje podrške kao što su upravljanje promenama, upotrebljivosti i informacionih arhitektura
 • Revizalizacija CMS-a

  • Preispitivanje efikasnosti trenutnog CMS-a
  • Poređenje sa najaktuelnijim CMS-om na tržištu
  • Identifikovanje (često ne tehničkih) aktivnosti koje se mogu koristiti za revitalizaciju sistema
 • CMS strategija

  • Razvoj strategije
  • Pružanje strateških saveta
  • Podsticanje u razvoju CMS znanja izmadju organizacija